Sprawdź ofertę małopolskich uczelni. Nie brakuje atrakcyjnych nowości

Paulina Szymczewska
Paulina Szymczewska
Wybieracie się na studia? Jak co roku małopolskie uczelnie przygotowały dla was atrakcyjną ofertę edukacyjną
Wybieracie się na studia? Jak co roku małopolskie uczelnie przygotowały dla was atrakcyjną ofertę edukacyjną 123RF
Małopolskie uczelnie już przygotowują się na nadchodzący rok akademicki 2021/2022. Jak co roku ich w ofercie nie zabrakło atrakcyjnych nowości. Są wśród nich takie kierunki jak np. język ukraiński w biznesie i turystyce, arteterapia, etologia i psychologia zwierząt, zarządzanie projektami, nowoczesne technologie paliwowe, muzyka kościelna czy aktorstwo.

FLESZ - Polacy boją się biedy

Ukraiński w biznesie albo etnolingwistyka

Najstarsza uczelnia w Polsce, która łączy najlepsze tradycje z wyzwaniami współczesności, oferuje ponad 120 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 130 kierunków na studiach drugiego stopnia. Natomiast szkoły doktorskie oferują 55 programów. Obecnie na 16 wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego kształci się ponad 35 tysięcy studentów. Uczelnia współpracuje z ponad 200 ośrodkami naukowymi na całym świecie.

UJ co roku przygotowuje ciekawe nowości, w nadchodzącym roku akademickim również ich nie zabraknie. Na studiach I stopnia Wydział Filologiczny oferuje kierunki: język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) oraz etnolingwistyka i studia kulturowe. Natomiast Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej zachęca do studiowania zarządzania polityką społeczną (studia I stopnia), a International Relations and Public Diplomacy w języku angielskim (studia II stopnia) to propozycja na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Oferta edukacyjna UJ jest tym bardziej atrakcyjna, że studenci mają możliwość wyjazdu na uczelnie zagraniczne w ramach podpisanych porozumień o współpracy bilateralnej. Dzięki temu można bezpłatnie studiować w jednej z 310 uczelni partnerskich na całym świecie. Ponadto studenci UJ mogą rozwijać swoje zainteresowania, angażując się w działania ponad 200 kół naukowych i stowarzyszeń działających na uczelni.

Uniwersytet Jagielloński oferuje studentom także wsparcie materialne poprzez: stypendium UJ, stypendium Rektora UJ, stypendium socjalne oraz własne fundusze stypendialne. Stypendystami krakowskiej uczelni mogą zostać także zwycięzcy i laureaci olimpiad przedmiotowych.

Dodajmy, że obecnie kandydaci na studia na UJ mogą uzyskać informacje o rekrutacji m.in. na specjalnie do tego przeznaczonej grupie na FB „Rekrutacja na UJ”. To przyjazna przestrzeń, w której żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Można się dowiedzieć istotnych rzeczy nie tylko o samej rekrutacji, ale również o kierunkach studiów i akcjach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński. Obecnie grupa liczy już ponad 5,2 tysięcy członków.

Przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczą również w spotkaniach online organizowanych przez szkoły, podczas których prezentują ofertę uczelni, opowiadają o procesie rekrutacji i udzielają odpowiedzi na pytania uczniów.

Nowe kierunki z wykładowym angielskim

Nowości nie zabrakło też na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UP planuje uruchomienie od nowego roku akademickiego studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe z angielskim językiem wykładowym. Kierunek będzie przygotowywać specjalistów do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej, organizacjach pozarządowych i komórkach organizacyjnych zajmujących się współpracą międzynarodową sił zbrojnych, policji, służb specjalnych, podmiotów ochrony ludności czy też prywatnych agencjach specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego.

Poszerzona ma zostać również oferta studiów podyplomowych na krakowskim UP. Od nowego roku akademickiego będzie tam można wybierać kierunki: diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych, arteterapia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rynek sztuki współczesnej online, archikultura – edukator architektoniczny , kompetencje przyszłości i coaching oraz tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriningu.

29. kierunek: etologia i psychologia zwierząt

Pisząc o uczelnianych nowościach, nie sposób nie wymienić również atrakcyjnej oferty krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego. W nadchodzącym roku akademickim uczelnia zaoferuje kandydatom naukę na 29 kierunkach studiów polskojęzycznych i ośmiu anglojęzycznych. Nowością na studiach stacjonarnych I i II stopnia będzie kierunek etologia i psychologia zwierząt, którego absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt. Po ukończeniu studiów będą mogli podjąć zatrudnienie w obszarze doradztwa w zakresie postępowania ze zwierzętami, ich szkolenia, rozwiązywania problemów behawioralnych, prowadzenia terapii z udziałem zwierząt, hotelu lub salonu pielęgnacji dla zwierząt oraz innych form sprawowania nad nimi opieki.

UR oferuje również naukę w Szkole Doktorskiej oraz studia podyplomowe, w tym MBA. Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse.

Rekrutacja na studia na krakowskim UR rozpocznie się 1 czerwca i będzie prowadzona za pomocą systemu internetowej rejestracji kandydatów (więcej: rekrutacja.urk.edu.pl).

Kolejna nowość – zarządzanie projektami

Nowy kierunek w nadchodzącym roku akademickim – na studiach I i II stopnia – zamierza również uruchomić Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Będzie to zarządzanie projektami. Studenci tego kierunku nauczą się m.in. zarządzania organizacjami oraz projektami, poznają narzędzia zarządzania programami i portfelami projektów itp. W trakcie studiów będą mieli możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów dla kierowników projektów. UEK współpracuje z IPMA Polska, aby umożliwić swoim studentom zdobycie certyfikatu IPMA-Student lub IPMA-D. Certyfikaty te są rozpoznawane przez project managerów na całym świecie.

Na krakowskim UEK rekrutacja rozpocznie się w czerwcu. Na studiach I stopnia uczelnia oferuje 27 kierunków (jak np. administracja, analityka gospodarcza, ekonomia, doradztwo inwestycyjno-gospodarcze, europeisytka, informatyka stosowana, innowacje w biznesie, inżynieria produkcji, towaroznawstwo, zarządzanie).

Od inżynierii naftowej po Szkołę Transportu

Nowości nie zabraknie również na krakowskich uczelniach technicznych. Akademia Górniczo-Hutnicza, która elektroniczną rejestrację na studia rozpocznie 1 czerwca, oferuje ponad 60 kierunków na 16 wydziałach. Oferta kształcenia poszerzyła się w tym roku o następujące nowości: zaawansowane materiały inżynierskie, inżynieria naftowa i gazownicza o profilu praktycznym (studia dualne we współpracy z GAZ-SYSTEM S.A.) oraz nowoczesne technologie paliwowe.

Podobnie jak w latach ubiegłych najlepsi kandydaci będą mogli liczyć na dodatkowy pakiet korzyści. W ramach program „Prymusi AGH” uczelnia oferuje najlepszym maturzystom m.in. dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia, w tym kursy, szkolenia oraz bezpłatne miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie programu „Prymusi AGH” dla studentów studiów II stopnia.

Z kolei Politechnika Krakowska w nowym roku akademickim zaoferuje 32 kierunki studiów. Nowości pojawią się w programach kształcenia na wszystkich kierunkach, także tych, z których Politechnika słynie od lat, jak budownictwo, architektura, informatyka czy transport. Dobrym przykładem ewolucji w nowoczesnej edukacji inżynierów jest powołana właśnie Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej, która zmieni kanony kształcenia na kilku politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem (więcej o tym czytaj tutaj).

Theology in English i muzyka kościelna

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – oprócz ubiegłorocznych nowości takich jak: digital media – kreatywność, analiza zarządzanie, komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, PR, psychologia i socjologia – w nadchodzącym roku akademickim uruchomi kolejne nowe kierunki: Thelogy in English (studia jednolite magisterskie, ogólnoakademicki profil), socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz muzyka kościelna. Nie zabraknie także nowych specjalności: filozofia i etyka – specjalność nauczycielska na kierunku filozofia (studia II stopnia, ogólnoakademicki profil) oraz historia chrześcijaństwa. W przygotowaniu jest również specjalność: Media and journalism studies na dziennikarstwie i komunikacji społecznej.

Z pełną ofertą edukacyjną UPJPII można się zapoznać dzięki wirtualnym dniom otwartym uczelni. Pierwsza odsłona tego wydarzenia odbyła się 17 kwietnia, a drugą zaplanowano na 24 kwietnia. Przygotowano ciekawe spotkania z przedstawicielami kierunków, różnorodne prezentacje oraz warsztaty, na które zapraszają doradcy zawodowi z uczelnianego Biura Karier. Zaprezentowana zostanie także oferta Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Interdyscyplinarnego Centrum Poradnictwa.

Arteterapia na europejskim poziomie

Przygotowania do nowego roku akademickiego rozpoczęła już także Akademia Ignatianum w Krakowie. Wciąż rozwija ona swoją ofertę edukacyjną, w której pojawi się nowy kierunek: arteterapia (studia II stopnia). Tu warto podkreślić, że Ignatianum jest jedyną polską uczelnią będącą członkiem ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) – organizacji wspierającej i nadzorującej proces kształcenia oraz rozwoju zawodowego artetarapeutów w Europie. Studia uzyskały także rekomendację Stowarzyszenia Artetarapeutów Polskich Kajros.

Z pełną ofertą Akademii Ignatianum tegoroczni maturzyści mogą się zapoznać podczas „Dni z kierunkiem”, na które zaprasza samorząd studencki. Każdy dzień jest poświęcony jednemu kierunkowi i w tym czasie można zadawać studentom pytania. Oto harmonogram „Dni z kierunkiem”: 21.04 – psychologia; 23.04 – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; 28.04 – zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej; 30.04 – nauki o polityce; 5.05 – administracja i polityka publiczna; 7.05 – filologia angielska; 12.05 – filozofia; 14.05 – dziennikarstwo i komunikacja społeczna; 19.05 – kulturoznawstwo; 21.05 – turystyka i rekreacja.

Z aktorstwem, zarządzaniem strategicznym i Game Design

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego planuje uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów pięcioletnich magisterskich: aktorstwa oraz pedagogiki szkolnej i wczesnoszkolnej. Przy tej okazji podkreślić trzeba, że KAAFM jest pierwszą niepubliczną uczelnią w Polsce, która uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku aktorstwo.

Game Design, grafika reklamowa i multimedia, lingwistyka dla biznesu, skandynawistyka, psychologia i zarządzanie strategiczne – to z kolei niektóre z kierunków, jakie oferuje Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Uczelnia rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2021/2022 już 15 kwietnia. Kandydaci mogą wybierać spośród kierunków (na studiach I i II stopnia) polsko- i anglojęzycznych.

Warto zaznaczyć, że jedną ze ścieżek kształcenia na kierunku zarządzanie strategiczne jest Design Management. To nowa, innowacyjna ścieżka, która cieszyła się powodzeniem wśród kandydatów w rekrutacji śródrocznej i będzie w ofercie do wyboru także dla kandydatów w rekrutacji zimowej. Design Management pozwala m.in. poznać metodologię Design Thinking, nauczyć się prowadzić badania, zarządzać innowacjami, projektowaniem i zmianą w organizacji.

Zupełnie nowe kierunki na studiach podyplomowych zamierza uruchomić w nadchodzącym roku akademickim Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Rekrutacja rozpocznie się pod koniec maja. W drugiej połowie maja planowany jest natomiast wirtualny dzień otwarty oświęcimskiej uczelni.

Wideo

Materiał oryginalny: Sprawdź ofertę małopolskich uczelni. Nie brakuje atrakcyjnych nowości - Dziennik Polski

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie