Gmina Brzeźnica stawia na ekologię i turystykę

Malownicze tereny gminy Brzeźnica rozciągają się od Doliny Wisły na północ po górzyste pasmo Draboża na południu. Rzeźba terenu gminy jest urozmaicona, jej północna cześć jest równino – nizinna ( dolina Wisły), natomiast południowa pofałdowana (Pogórze Wielickie).

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
Administracyjnie Brzeźnica leży w województwie małopolskim i jest jedna z dziesięciu gmin powiatu wadowickiego. Brzeźnica oddalona jest od centrum Krakowa o 28 km. Inne ważne ośrodki przemysłowe lezące w pobliżu to : Skawina, Wadowice, Oświęcim.

Brzeźnica jest gmina wiejska a bogactwo czternastu sołectw sprawia, że jest to miejsce atrakcyjne do wypoczynku i zamieszkania.

Geneza historyczna gminy sięga czasów średniowiecza. Tereny te należały do rycerzy Radwanitów herbu Radwan, którzy strzegli zachodniego pogranicza Ziemi Krakowskiej. W 1274 roku powstał tzw. „korytarz radwanicki” z komorą celna w Brzeźnicy. W Marcyporębie w pobizu lasu istniało w XII/XIVw grodzisko – wartownia czuwająca nad szlakiem z Krakowa na Śląsk. Mniej więcej w XIV wieku zaczęły powstawać pierwsze parafie w Pobiedrze, Marcyporębie, Sosnowicach, Tłuczani. W 1641 roku w dworze w Kopytówce miało miejsce cudowne objawienie łez na wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Obraz ten, za staraniem Ojców Bernardynów przeniesiony do Klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jedna z najwcześniej wzmiankowanych wsi są Łączany, około XII wieku zakupione przez Benedyktów Tynieckich. Łączany do XX wieku były stolica wiślackiego galarnictwa. Znana postacią zamieszkującą teren gminy był Antonii Kucharczyk (1874-1944) – poeta ludowy „Jantek z Bugaja”, pierwszy chłopski poeta w literaturze.

Głównym kierunkiem rozwoju gminy jest turystyka aktywna. Przez teren gminy biegną licz
∨ Czytaj dalej

ne szlaki piesze i rowerowe.

Niebieski szlak turystyczny wytyczony przez PTTK – Wadowice prowadzi z Brzeźnicy przez Marcyporębę, Trawną Górę, Draboż, Przytkowice do Kalwarii Zebrzydowskiej i dalej do Jordanowa i Rabki. Długość szlaku na ternie gminy wynosi 22 km. Po drodze mijamy takie perły architektury drewnianej jak Kościół pw . Świętego Marcina w Marcyporębie z XVII wieku.

Międzynarodowy Szlak Maryjny Częstochowa – Mariazell. Trasa piesza zaczyna się od przeprawy promowej Brzeźnica – Czernichów i przebiega poprzez centrum Brzeźnicy do Marcyporęby i przez górę Draboż w kierunku Zebrzydowic.

Trasa rowerowa MSM biegnie z Brzeźnicy przez Kopytówkę, Bęczyn, Paszkówkę, Sosnowice przez Przytkowice do Zebrzydowic.
Szlak Architektury Drewnianej. Na terenie gminy znajdują się zabytkowe obiekty sakralne, w Sosnowicach Kościołek pw. Najświętszej Marii Panny z XVII wieku, wspomniany już wcześniej Kościół w Marcyporębie. Na uwagę zasługuje również Kościółek w Tłuczani pw. Nawiedzenia Najświętrzej Panny Marii z XVII wieku, oraz stare dworki w Kossowej, Kopytówce, Bęczynie i Brzeźnicy. Podróżując po gminnie, możemy napotkać wiele przydrożnych kapliczek i krzyży oraz liczne pomniki przyrody i starodrzew. Warto zatrzymać się w Paszkówce, gdzie w odrestaurowanym dworze w stylu pseudogotyckim z 1886 roku, mieści się hotel „Pałac w Paszkówce”.
Prze teren gminy wytyczona został Wiślana Trasa Rowerowa. Przebiega ona na odcinku 11 km i biegnie wiślanymi wałami. Zaczyna się w miejscowości Łączany i przebiega poprze Chrząstowice, Brzeźnicę i Brzezinkę aż do granicy z gmina Skawina.
Stowarzyszenie „Dolina Karpia”, którym jednym z założycieli jest gmina Brzeźnica wytyczyło trasę rowerową, która przebiega przez teren 7 gmin należących do LGD. Trasa wiedzie z Sosnowic przez Paszkówkę, Kopytówkę, Marcyporębę, Brzeźnicę, Tłuczań a następnie przez pozostałe gminy Doliny Karpia.
W 2009 roku wytyczona został również Pętla rowerowa: Kraków – Brzeźnica – Kraków. Trasa pętli wiedzie z Krakowa przez Tyniec do Brzeźnicy i z powrotem z Brzeźnicy przez Czernichów, Liszki do Krakowa. W Brzeźnicy znajduje się wioska rowerowa – zadaszone miejsce do wypoczynku wraz z grillem. Z uwagi na specyfikę przebiegu trasy o wyjątkowo łagodnym profilu, trasa dostępna dla osób o umiarkowanej kondycji fizycznej, typowo rodzinna, weekendowa trasa rekreacyjna umożliwiająca aktywny wypoczynek ludziom w różnym wieku.

Szlak Papieski „Nie lękajcie się!”. Trasa szlaku wiedzie z Krakowa przez Liszki, Czernichów, Brzeźnicę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Na górze Draboż znajduje się kaplica pw. Miłosierdzia Bożego - centralne miejsce na szlaku. Ukształtowanie terenu sprzyja wędrówką nie tylko wytrawnym turystom, ale także rodzinnym wycieczkom i spacerom seniorów.

Gmina Brzeźnica to nie tylko turystyka, to również bogata baza infrastruktury komunalnej, która zadowoli najbardziej wymagających. Gmina Brzeźnica posiada dobrze rozwinięta sieć placówek edukacyjnych: sześć przedszkoli dla dzieci, sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, świetlice szkolne i środowiskowe. Poprzez wdrażane programy i koła zainteresowań zapewniony jest wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców. We wszystkich wioskach są ogólnodostępne place zabaw dla dzieci. Mieszkańcy mają zagwarantowaną podstawowa bazę infrastruktury użyteczności publicznej: dwa ośrodki zdrowia, pocztę, bank, sieć sklepów, zakłady produkcyjno – usługowe. Życie religijne skupia się wokół pięciu parafii rzymsko – katolickich. Dla wspólnoty samorządowej działalność prowadza dwie instytucje kultury: Centrum kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna. O bezpieczeństwo dba dziesięć jednostek OSP i posterunek policji. W dziedzinie sportu aktywnie działa siedem klubów sportowych piłki nożnej i lub kajakowy z Łączanach. Aktywność mieszkańców stymulują stowarzyszenia. Bogactwo rodzimego folkloru przypomina i rozwija jedenaście Kół Gospodyń Wiejskich.

Warto do nas przyjechać i wziąć udział w cyklicznych imprezach takich jak: dożynki gminne, spotkania wokół stołów świątecznych, wianki i regaty w kajakowe na Wiśle, Dni Gminy Brzeźnica, turnieje sportowe, strażackie pikniki ratownicze, festyny rodzinne i wiele innych.

Więcej informacji na www.brzeznica.pl

Więcej na temat

Komentarze (1)

avatar

Wybierz kategorię